واحد فضای مجازی

اطلاعات مسئول مربوطه

نام کامل: خانم ناصری

صادره: تهران
سمت: مدیر کل فضای مجازی
راه ارتباطی: تلگرام، ایتا، سروش، گپ @NASERI313
آدرس ایمیل: sanaznaseri03@gmail.com


سوابق تحصیلی


معراج السعادت، حجاب از استاد مطهری، صلات از استاد سمندری، مسئله حجاب و معاد از شهید مطهری، معراج و استعاذه و نماز از شهید دستغیب، اسرار الصلات، قلب قران، کیش مهر، نکاحات در افرینش، خاطرات شیخ رجبعلی خیاط ، وحدت از علامه حسن زاده آملی و ….

سوابق اجرایی

1- عضویت در بسیج

2- مدیریت هیئت تحریریه موسسه آوای توحید

3- مدیر فضای مجازی موسسه آوای توحید