معاونت طرح و برنامه


نام مسئول: محمدرضا بیاتی
متولد :1365
صادره : قم
سمت: طرح و برنامه
راه ارتباطی: mavatohid@

سوابق تحصیلی


1: دانشگاهی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل

2:حوزوی
رشته تخصصی:علوم عقلی
مدت تحصیل 10 سال

کتابهای خوانده شده:


بدایه،نهایه الحکمه،منظومه ملاهادی سبزواری، اصول فلسفه و روش رئالیسم، معرفت نفس، انسان در عرف عرفان، الله شناسی،امام شناسی،معادشناسی(علامه طهرانی), مطالعات تخصصی سیره مولانا، شرح نهج البلاغه، تفسیر قران(المیزان، نسیم حیات)
فقه مقارن،مهدویت و غیره

اساتید تاثیر گذار


ایت الله فروغی، ایت الله مجاهدی،ایت الله ضیایی، استاد حکیم دینانی، استاد ابولفضل بهرامپور،استاد محمدشجاعی،
استاد غلامرضا اعوانی،سید عباس موسوی مطلق

شرح وظایف:

۱- مطالعه‌، برنامه ریزی‌ و تجزیه‌ و تحلیل های‌ لازم‌ به‌ منظور شناخت‌ و تبیین‌ نقاط‌ ضعف‌، قوّت‌، تهدیدها و فرصتها

۲- طراحی‌ و استقرار نظام مبتنی بر‌ آمار‌، اطلاعات با بهره گیری از روشهای علمی نوین .

۳- برنامه ریزی عملیاتی بمنظور بهبود و بهینه سازی‌ فرآیندهای‌ موجود در دانشگاه در سطوح‌ مختلف‌.

۴- تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی مورد نیاز و بازنگری آیین نامه های موجود.

۵- انجام امور محوله از سوی مدیریت