مدیریت مدرسه حضوری

اطلاعات مسئول مربوطه:

نام کامل مسئول: محمد قمی اویلی

متولد:۱۳۶۲

صادره:کرج

سمت:مدیریت مدرسه حضوری

پل ارتباطی درایتا:@M5Ghomi

ایمیل:Ghomimohamad14@gmail.com

سوابق تحصیلی:

سنوات دروس حوزوی:سطح یک

سنوات دروس دانشگاهی:فوق لیسانس فلسفه

رشته تخصصی: فلسفه و عرفان بمدت ۷سال

کتاب های خوانده شده:بدایه الحکمه ، نهایه الحکمه ،اموزش فلسفه اسلامی، شواهد الربیویه، اشارات .قسمتهای از اسفار.کشف المراد.کلام جدید .حکمت اشراق.منطق

استاد تاثیرگذار:

استاد معظم ضیائی

سوابق اجرائی:

عضو شوراء مرکزی انجمن اسلامی

عضوبسیج دانش اموزی و دانشجوی بسیج حوزه

مسول امور تربیت بدنی بسیج

شرح وظایف:

۱- نظارت و پیگیری بر عملکرد آیین نامه های داخلی

۲-ارتباط مستمر بانمایندگان و بخش های مربوطه

۳- تدوین و نگارش چارت درون سازمانی باتشریح وظایف هر بخش

۴-ارزیابی فعالیت ها و برنامه ها جهت عملکرد صحیح و مطابق با اهداف

۵-صیانت از اهداف و تعاریف آیین نامه های داخلی

۶-پیگیری و ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد اهداف مدرسه


۷-برنامه ریزی آموزشی،پژوهشی و ایجاد تسهیلات جهت پیشبرد اهداف و منویات کلاس


۸-پیگیری امور محوله از سوی مدیریت موسسه